Maşyn gurallary üçin çip konweýer

Gysga düşündiriş:

Material bon Uglerod polat, poslamaýan polat.
Type Zynjyr konweýerini ýazyň
:Agdaý : Täze
Gurluşy: konweýer ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Amho
Model belgisi XYLP
Material Uglerod polat
Elýeterli reňk Gara, ak, gyzyl, çal, sary.
MOQ 1
QEM hyzmaty Düzülip bilner
Gaplamak Faner gapagy
Tölegler Western Union, Pul gram, Paypal ,, Sim geçirmek.
Eltip bermek Deňiz bilen. Howa bilen
Eltip bermegiň wagty Tölegiňizden soň 15 iş gününiň içinde.
Agram ölçegi: Programma: Standart däl müşderi haýyşyCNC enjamy

weght

Esasy tehniki parametrler

Kod

L1

B

B1

B2

H

α

Ady

Gorizontal

uzynlygy

Umumy ini

Giňligi ýygnamak

Netijeli giňlik

Götermek

beýikligi

Burç burçy

Ölçegi

0 ~ 60 °

Kömekçi tehniki parametrler

Kod

H1

H2

L

L2

L3

P

Ady

Gabyk beýikligi

Umumy beýiklik

Jemi uzynlyk

Uzynlyk ýygnamak

Aýak aralygyny goldamak

Motor güýji

Ölçegi

Bellik

(1) Motor güýji B2, L1 we ýokary göteriji beýikligi bilen kesgitlenip bilner.
(2) Zynjyr plastinkasynyň çukury başga bolsa, H1 beýikligi hem üýtgeşik bolar.
Pit 31,75mm.Min.H1 beýikligi 100mm.
Pit 38.1mm Min, beýikligi H1 135mm.
Pitch 50.8mm Min.height-iň beýikligi 180mm.
Pit 63.5mm H1-iň iň beýikligi 230mm.
Pitch 101,6mm H1-iň iň beýikligi 260mm.
(3) Suw çüýşesiniň umumy ölçegleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli görnüşde bolup biler.
(4) Müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip we ýasalyp bilner.

Düşündiriş

Esasan her dürli rulon görnüşini, massa, zolak we blok çiplerini ýygnamak we daşamak üçin ulanylýar.CNC maşyn gurallarynda, işleýiş merkezinde we çeýe önümçilik liniýasynda giňden ulanylýar.Şeýle hem, zarba we sowuk ýasamakda ownuk bölekler üçin konweýer hökmünde ulanylyp bilner. Bu birleşdirilen maşyn gurallary üçin sowadyş ulgamlarynda möhüm funksiýa.Bu enjam iş gurşawyny gowulaşdyryp, zähmet güýjüni peseldip, awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyryp biler.
Esasy okda mehaniki artykmaç ýükleýiş gorag enjamy bar.Gyryjy zynjyr uly zatlar bilen ýapyşanda, sürüjiniň motoryny goramak üçin artykmaç ýük süýşüp biler.
Uzyn çyzykly guşak çip konweýer, esasan, Longmen CNC freze maşynynda we uzyn çyzykly içgysgynç maşynda çipleri eltmek üçin ulanylýar.

Nädip saýlamaly

Umuman aýdanyňda, 31,75mm, 38.1mm, 58,8mm we 63.5mm dört görnüşli zynjyr plastinkasy bar. Specialörite şertlerde 101,6 sany uly aralyk geçiriji zynjyry saýlap bilersiňiz. Zynjyr plastinkasyny uglerod polat we SS304 poslamaýan polatdan bölüp bolar. .Ululygyny müşderiler çözýärler.Berkidilen guşak çip konweýerini saýlamak isleseňiz, bize uzynlygy, L we L1, ýa-da L2, gorizontal beýikligi H, ini B1 ýa-da B hödürläp bilersiňiz, adatça burç 60 ° bolýar, aýratyn ýagdaýda burç bolup biler. 30 ° ýa-da 45 ° tarapyndan öndürilýär.

Bejeriş tablisasy

Razy

Aralyk

Hereket

Bellik

Çeňňek plastinka

3 aý

Dartgynlygy barlaň we zerur bolsa berkidiň

3 aý

Zeper ýetendigini barlaň

Çekilen bölekleri çalyşyň

Elektrik elementi

-Motor

Amal gollanmasyna serediň

- Sim geçirmek

3 aý

Bölekleri we zeperleri barlaň

Näsaz simleri çalyşyň

- derejeli wyklýuçatel

3 aý

Funksiýany barlaň

El bilen hereket etmek arkaly iki wyklýuçatel nokadyndan geçiň

- Geljekdäki enjamlar

3 aý

Funksiýany barlaň

Nasoslar

Amal gollanmasyna serediň

Konteýner

6 aý

Syzdyrylmagyny, zaýalanmagyny we poslamagyny barlaň

6 aý

Durnuklylygy barlaň

Konteýner howpsuz bolmaly

Geýmek üçin gollanma relslerini barlaň,

Çeňňek plastinkasyny üýtgedeniňizde barlaň

singimg (1)
singleimg
singimg (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň